top of page

Pintura Urla Butik Otel & Sanat Galerisi, bir hayalin, Urla'nın tarihi bir sokağında bulunan taş bir bina ile buluşması ile başlamıştır. Otelin kurucularından ressam Özlen Yücelmiş'in hayalini odağa koyan bu proje, detaylara verilen azami özen ile taçlandırılmış ve Sanat Galerisi ile Butik Otel konseptlerini Urla'nın Sanat Sokağı mevkinde bir araya getirmiştir.

Mobilya ve iç dekorasyonu, Tuğrul Yücelmiş tarafından yürütülmüş olup Pintura Urla'ya özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Proje, binanın tarihi mirasını korurken modern öğeler ile misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.

Birbirinden farklı 6 odası ile hizmet veren Butik Otel, aynı zamanda tesis içerisinde yer alan Sanat Galerisindeki süreli sergi, süresiz galeri koleksiyonu ve sanatçı sohbetleri ile siz misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyar.

pintura.jpg

Sürdürebilirlik Politikamız

 • Sürdürülebilirlik bakış açısını otelimizin kültürü haline getirmek,

 • Faaliyetlerimizde ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak,

 • Su ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak ve bu konuda çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak projeleri geliştirmek ve desteklemek,

 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,

 • Sıfır atık kapsamında atıklarımızı ayırıp atık miktarımızı azaltarak doğaya zararsız hale getirmek,

 • Turizm sektörüne katma değer yaratmak, doğal ve kültürel mirası korumak,

 • Çalışanlarımızla güven ve eşitlik ilkelerine dayalı ilişkiler oluşturmak,

 • Sürdürülebilirliğin tüm çalışanlarımız için yüksek öncelik taşıdığından emin olmak,

 • Yerel ekonomiye katkıda bulunmak,

 • Satın almalarda yerel tedarikçilere, adil ticarete öncelik vermek, çevreye duyarlı ve verimli satın almalar gerçekleştirmek,

 • Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi şeffaf şekilde bilgilendirerek misafir memnuniyetini ön planda tutmak,

 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

 • Paydaşlardan gelen tüm geri bildirimleri dinlemek ve işleme almak,

 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

Satın Alma Politikamız

Pintura Otel olarak; Sürdürülebilir turizm için çevreyi korumaya ve otelimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek, bulunduğumuz çevrenin, toplumun gelişimine katkıda bulunmak için satın almada sürdürülebilirliği sağlamak öncelikli amacımızdır.

Sürdürülebilir satın alma anlayışımız doğrultusunda tedarikçilerimizin;

 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,

 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor olmasına,

 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,

 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,

 • Yerli tedarikçiler olmasına,

 • Adil ticarete öncelik veriyor olmasına, dikkat ederiz.

 

Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

Misafir Geri Bildirim Prosedürü

1.  AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Pintura Otel bünyesinde verilen hizmetin kalitesinin artırılması, misafirlerden gelen şikayetlerin ve memnuniyetlerin kayıtlarının tutulması, değerlendirilmesi, takip edilmesi, uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi ve misafir memnuniyetinin artırılması için bir sistem oluşturmaktır.

2.  UYGULAMA

2.1 Misafir Memnuniyetinin Ölçülmesi

Misafir memnuniyeti ölçümü için “Misafir Memnuniyet Anketi Formu” kullanılmaktadır. Bu anketler odalarda ve kahvaltı salonunda bulunmaktadır. Doldurulan anketler yönetim tarafından toplanmakta ve değerlendirilmektedir.

Değerlendirme ölçeği;

5-Çok İyi

4-İyi

3-Orta

2-Kötü

1-Çok Kötü olarak değerlendirilir.

 

Ankette her sorunun değeri 12,5 puandır ve toplamda 70 puan ve üzeri misafirlerin otelden memnun ayrıldıklarını göstermektedir. 70 puan altı için misafir ile görüşülmekte ve iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

 

2.2 Misafir Şikayet/İtiraz ve Önerilerinin Alınması 

Şikayet ve öneriler; Pintura Otelin web sitesi üzerinden, telefon/sözlü, elden ya da e-mail olarak alınabilir. “Şikayet Formu” ile kayıt altına alınır.

Bunun dışında geri bildirimler ETS, Booking, Expedia, Otelz, Odamax, Google gibi platformlardan da gelebilir. Bu geri bildirimler de kayıt altına alınır.

2.3. Misafir Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Geri bildirimlerin tüm seviyelerindeki kararlardan Pintura Otel sorumlu olup geri bildirim talepleri resmi olarak kabul edilir ve geri bildirimin taraflarına ulaştığının teyidi en geç 3 gün içerisinde misafire yazılı olarak ya da telefon yolu ile iletilir.

Geri bildirim uygun ise işleme alınır. Diğer misafirlere ve tesislerin saygınlığına zarar verecek geri bildirimler işleme alınmaz. Tüm geri bildirimler gizlilik esası ile işleme alınır.

Tüm şikayet ve öneriler “Misafir Şikayet ve Öneri Takip Tablosu”na kaydedilir ve alınan aksiyonlar takip edilir. Eğer bir düzeltici ve önleyici faaliyet gerekiyorsa faaliyet açılır ve “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu” ile izlenir.

Yönetim ve ilgili personel belirlenen ilgili süre içerisinde gerekli değerlendirmeleri yaparak geri bildirimleri çözüme ulaştırmaya çalışır. Geri bildirimlere yönelik çözüm; geri bildirimi yapan ilgili tarafa yazılı olarak iletilir.

Şikayet ve Öneri Formu Örneği

bottom of page